Next Generation Search & Parse & Matching

Copyright

Al het materiaal op deze website (‘de Content’) is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, eigendom van theMatchBox BV. U mag niets van de Content, hetzij gedeeltelijk of in zijn geheel, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, ontleden, decompileren, terugbrengen naar de broncode, downloaden, posten, uitzenden, verzenden, distribueren, uitlenen, verhuren, in sublicentie geven, uitvoeren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, ter beschikking stellen van het publiek, aanpassen, wijzigen, bewerken, herpositioneren, omkaderen, rebranden, veranderen of anderszins gebruiken, voor je product of dienst of elders, of derden toestemming geven of bijstaan om dat te doen, behalve voor zover toegestaan door de wet.

The Attic
Grotehondstraat 44
2018 Berchem
Antwerpen